Geo Log Data | Batimetrie | Harti batimetrice | Topografie subacvatica

Cartografierea adancimii apei oceanelor, marilor, fluviilor, raurilor si lacurilor.

Georgiana Butulescu

Hărtile batimetrice sunt produse utilizând sonare.

Geo Log Data | Batimetrie | Harti batimetrice

Batimetrie – cartografierea adancimii apei oceanelor, marilor, fluviilor, raurilor si lacurilor.

Batimetria este domeniul care se ocupa cu masurarea adancimii raurilor, lacurilor, marilor si oceanelor prin realizarea unor harti batimetrice. Batimetria este metoda prin care sunt realizate hărţi topografice detaliate ale adâncurilor mărilor sau oceanelor, foarte importante în stabilirea rutelor de navigaţie. De asemenea, hărţile batimetrice permit determinarea punctelor în care mareele sunt foarte puternice, puncte foarte potrivite pentru construirea centralelor mareice. În prezent, se realizează hărți batimetrice tridimensionale ale solului oceanic.

Metode de detecţie batimetrică:

Pentru producerea hărţilor batimetrice sunt utilizate pe scară largă trei metode :

• metoda acustică;

• metoda optică;

• metoda radio;

Batimetria acustică

Hărtile batimetrice sunt produse utilizând sonare. Sonarul emite sunete scurte (impulsuri), care sunt reflectate de relieful de pe fundul oceanului. Distanta de la suprafata apei la fundul oceanului este determinată măsurând timpul de întârziere al impulsului acustic reflectat.

2*Di=v*Ti => Di=(v*Ti)/2,

unde :

Di=distanta de la suprafaţă la punctul măsurat;

v = viteza sunetului în apă, aproximativ 1500 m/s, depinzând de temperatură, salinitate şi presiune

Ti = timpul de întarziere măsurat de la emisia impulsului până la recepţia acestuia.

Sursa sonarului emite mai multe impulsuri de sondaj situate într-un plan perpendicular pe direcţia de deplasare a vasului de detecţie. Impulsurile sunt emise sub unghiuri diferite ce formează un evantai.

Prin aceasta metodă se obţin hărţi batimetrice de rezoluţie mare în apă cu adâncimea mică şi hărţi cu rezoluţie mică în ape adânci. Se utilizează impulsuri cu frecvenţe cuprinse între 12 KHz şi 400 KHz. Frecvenţele mici sunt utilizate pentru batimetria în ape adânci iar frecvenţele mari în apă mică.

Batimetria acustică prezintă o serie de dezavantaje legate de timpul şi fondurile necesare pentru a efectua determinări în ape puţin adânci, acolo unde, datorită fasciculului sonor îngust, sunt necesare mai multe treceri pentru cartografierea unei suprafeţe relativ mici.

Batimetria acustică nu este potrivită pentru zonele de coastă sau pentru zonele cu estuare, unde au loc modificări rapide ale morfologiei fundului apei.