Geo Log Data - masuratori seismice

Avantajele utilizarii investigatiilor geofizice

Caracter continuu al datelor - Ofera posibilitatea eliminarii lipsei de date dintre investigatiile intruzive, care prezinta informatii detaliate pe o singura verticala, oferind informatii despre conditiile de teren intre punctele de investigare intruzive, conducand la reducerea riscului si otinerea unui model mai precis si mai detaliat al terenului.

Non-intruzive - Mai in siguranta in medii periculoase – neexpunand personalul la materiale contaminate sau creearea unor noi cai de curgere. Investigarea structurilor si a terenului de fundare, tara a afecta integritatea sau stabilitatea lor.

Rapid - Suprafete mari de teren pot fi acoperite intr-un timp relativ scurt.

Cost redus - Furnizeaza rapid o imagine pentru o zona extinsa. Pune in evidenta caracteristici locale, ce pot fi identificate, dand o imagine de ansamblu asupra zone investigate.

Mai sigur - Imbunatateste siguranta lucrarilor de constructie prin punerea in evidenta a obiectelor/pericolelor ingropate.

Masuratori seismice 

Seismica de refractie, seismica de reflexie, MASW

Seismica de refractie

Aplicatii:

 • Viteze de propagare unde seismice, modul de elasticitate dinamic;

 • Studiu de microzonare seismica / hazard seismic;

 • Harti stratigrafice;

 • Estimare adancime roca de baza;

 • Estimare adancime apa subterana;

 • Estimarea tipurilor de roci;

 • Localizare goluri subterane - doline, fenomene carstice, galerii;

 • Determinare grosime umpluturi;

 • Investigatii geotehnice.

Principiul metodei 

Tehnica seismicii de refractie se bazeaza pe refractia energiei seismice la interfetele dintre straturile geologice cu viteze diferite. Seismica de refractie foloseste echipament foarte similar cu seismica de reflexie, utilizand in mod tipic geofoni in anumite dispozitive, si o sursa seismica (shot).

Masuratori seismice pentru estimarea gradului de indesare al terenului

Aplicatii:

 • Harti stratigrafice;

 • Estimarea adancimii rocii de baza, inclusiv amplasarea bazei umpluturilor;

 • Estimarea gradului de indesare a terenului si verificarea imbunatatirii terenului;

 • Estimarea in-situ a gradului de indesare a terenului pentru proiecte de inginerie geotehnica si civila.

Principiul metodei

Masuratorile seismice permit estimarea variatiei gradului de indesare a terenului in adancime. Specificul undelor de suprafata (Rayleigh) este ca miscarea particulelor de pamant se reduce exponential cu adancimea. Prin inregistrarea undelor Rayleigh de frecvente diferite, pe lungimi de unda diferite, poate fi determinate proprietatile terenului la diferite adancimi. Viteza caracteristica a undelor de suprafata poate fi determinata prin masurarea semnalelor receptionate la o serie de geofoni. Datele colectate pot fi prelucrate pentru a determina valori ale modulului maxim de forfecare (Gmax) la diferite adancimi. 

Seismica de reflexie

Aplicatii:

 • Harti stratigrafice;

 • Harti geologice;

 • Estimarea adancimii rocii de baza.

Principiul metodei 

Energia elastica indusa in teren printr-un impuls sau printr-o sursa vibratoare se va propaga prin teren sub forma unor unde elastice sau seismice. In cazul in care o unda intalneste un contrast in impedanta acustica (determinat de proprietatile elastice ale unui material si densitatea acestuia), o parte din energia undei va fi reflectata. Inregistrarile undelor seismice reflectate la suprafata pot fi atunci prelucrate pentru a construi o imagine reprezentativa a terenului. Orice limita geologica poate reprezenta un contrast care ar genera o reflectie. Ca atare, tehnica poate furniza informatii detaliate cu privire la geometria secventelor sedimentare, defecte structurale, intruziuni magmatice si depozite evaporite. In functie de natura datelor, informatii suplimentare pot fi derivate din atenuarea vitezei undelor seismice sau anizotropia sectiunilor individuale.

Geo Log Data - masuratori seismice

Avantajele utilizarii investigatiilor geofizice

Caracter continuu al datelor - Ofera posibilitatea eliminarii lipsei de date dintre investigatiile intruzive, care prezinta informatii detaliate pe o singura verticala, oferind informatii despre conditiile de teren intre punctele de investigare intruzive, conducand la reducerea riscului si otinerea unui model mai precis si mai detaliat al terenului.

Non-intruzive - Mai in siguranta in medii periculoase – neexpunand personalul la materiale contaminate sau creearea unor noi cai de curgere. Investigarea structurilor si a terenului de fundare, tara a afecta integritatea sau stabilitatea lor.

Rapid - Suprafete mari de teren pot fi acoperite intr-un timp relativ scurt.

Cost redus - Furnizeaza rapid o imagine pentru o zona extinsa. Pune in evidenta caracteristici locale, ce pot fi identificate, dand o imagine de ansamblu asupra zone investigate.

Mai sigur - Imbunatateste siguranta lucrarilor de constructie prin punerea in evidenta a obiectelor/pericolelor ingropate.