Geo Log Data - masuratori GPS

Topografie si cadastru | Cadastru si intabulare

  Cadastrul este disciplina topografiei care este dedicata evidentei si inventarierii sistematice a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari si definirea limitelor de proprietate. Aceasta implica intocmirea de rapoarte asupra limitelor de proprietate, a proprietarului bunului, asupra drepturilor de folosinta si a restrictiilor, destinatia bunului imobil, precum si inregistrarea si reprezentarea acestor informatii in registre, pe harti si planuri cadastrale. Cadastrul implica de asemenea, masurarea efectiva a dimensiunilor, a suprafetelor si a limitelor de proprietate, atat pe uscat cat si pe apa, indiferent daca limitele sunt reprezentate de elemente naturale sau antropice.

  Topografie si cadastru | Cadastru si intabulare 

  Cadastru | Topografie | Cadastru si intabulare Bucuresti | Cadastru si intabulare Ilfov | Ridicari topografice |Planuri de situatie | Trasari | Masuratori GPS | Asistenta topografica de santier | Urmarirea comportarii in timp

   
  Geo Log Data ofera diverse optiuni de masuratori topografice variind de la masuratori topografice simple ale principalelor caracteristici ale amplasamentului, pana la studii amanuntite care prezinta in detaliu toate caracteristicile amplasamentului integrate intr-un plan CAD. In plus, realizam si relevee 2D si 3D ale cladirilor. Geo Log Data utilizeaza cele mai noi statii totale topografice si sisteme de pozitionare globala (GPS) pentru a obtine o precizie ridicata si a inregistra datele intr-un timp cat mai scurt. Masuratorile identifica toate caracteristicile standard odata cu cotele in coordonate locale sau in coordonate ale sistemului national de referinta, in functie de cerinte, inclusiv amprente la sol ale constructiilor, limite de proprietate, drumuri, alei, mobilier stradal, guri de canal, zone de vegetatie precum si coordonate ale forajelor sau sondajelor deschise. Prin apelarea la serviciile aditionale pe care Geo Log Data le pune la dispozitie, cum ar fi detectia retelelor de utilitati ingropate, acestea pot fi incorporate in planul topografic detaliat al amplasamentului. Informatii suplimentare obtinute de la operatorii retelelor de utilitati pot de asemenea fi incorporate astfel incat sa rezulte cel mai cuprinzator si sigur plan de utilitati. Rezultatele pot fi livrate intr-o varietate de formate electronice si tiparite. Toate masuratorile topografice se efectueaza in conformitate cu specificatiile si normele ANCPI. 

  Geo Log Data | Cadastru apartament Cadastru apartament

  Documentatii tehnice pentru Cadastru si Intabulare apartamente. 

  Geo Log Data | Cadastru si intabulare | Cadastru teren Cadastru teren

  Documentatii tehnice pentru Cadastru si Intabulare terenuri intravilane si extravilane. 

  Geo Log Data | Cadastru si intabulare | Dezlipire teren Dezlipire terenuri

   Documentatii tehnice privind Dezlipire terenuri/Actualizari / Rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului.

  Geo Log Data | Cadastru si intabulare | Alipire terenuri Alipire terenuri

  Documentatii tehnice privind Alipire terenuri/Actualizari / Rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului.  

  Geo Log Data | Cadastru si intabulare | Cadastru constructii Cadastru constructii

   Documentatii tehnice pentru Cadastru si Intabulare constructii noi sau extinderi de constructii in Cartea Funciara.

  Geo Log Data | Topografie si cadastru | Apartamentare Apartamentare

  Dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize. 

  Geo Log Data | Topografie si cadastru | Repozitionare imobil Repozitionare

  Rectificarea coordonatelor unui imobil ce a fost pozitionat gresit. 

  Geo Log Data | Topografie si cadastru | Cadastru forestier Cadastru forestier

  Evidentierea si invetarierea sistematica a terenurilor cu destinatie forastiera. 

  Geo Log Data | Topografie si cadastru | Cadastru edilitar Cadastru edilitar

  Evidentiera si inventarierea sistematica a retelelor edilitare subterane, de suprafata si supraterane.

  Pentru cadastru si intabulare executam: 

  • Documentatii tehnice privind Cadastru, intabulare pentru apartamente,

  • Documentatii tehnice privind Cadastru, intabulare pentru terenuri intravilane;

  • Documentatii tehnice privind Cadastru, intabulare pentru terenuri extravilane;

  • Documentatii tehnice privind Intabulare constructii noi sau extinderi de constructii in Cartea Funciara;

  • Documentatii tehnice privind Actualizari / Rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului;

  • Documentatii tehnice privind terenuri extravilane;

  • Documentatie tehnica pentru obtinere aviz numar postal; 

  • Dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize;

  • Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan;

  • Documentatii pentru dezmembrarea unui teren sau alipirea a mai multor terenuri; 

  • Documentatii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obtinerii numarului postal;

  • Relevee constructii civile si industriale.

  Geo Log Data - planuri topo cadastrale

  Topografie si cadastru | Cadastru si intabulare

  Cadastrul este disciplina topografiei, care este dedicata evidentei si inventarierii sistematice a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari si definirea limitelor de proprietate. Aceasta implica intocmirea de rapoarte asupra limitelor de proprietate, a proprietarului bunului, asupra drepturilor de folosinta si a restrictiilor, destinatia bunului imobil, precum si inregistrarea si reprezentarea acestor informatii in registre, pe harti si planuri cadastrale. Cadastrul implica de asemenea, masurarea efectiva a dimensiunilor, a suprafetelor si a limitelor de proprietate, atat pe uscat cat si pe apa, indiferent daca limitele sunt reprezentate de elemente naturale sau antropice.