Geo Log Data | Cadastrul si intabularea, pasi si acte necesare

Cadastru si intabulare | Cadastrul furnizează date reale privitoare la bunurile imobile - proprietar, poziţie, folosinţă, mărime.

Administrator

Cadastrul şi întabularea, paşi şi acte necesare

Cadastrul furnizează date reale privitoare la bunurile imobile - proprietar, poziţie, folosinţă, mărime. Altfel spus, este documentul care dă siguranţa tranzacţiilor imobiliare. Important este faptul că în Romania, cadastrul este un sistem obligatoriu de evidenţă şi inventariere a bunurilor imobile.

Când este nevoie de actele cadastrale?

Documentaţia cadastrală este necesară pentru înstrăinarea imobilului (vânzare, donaţie, moştenire), în momentul în care se doreşte ipotecarea imobilului, cât şi pentru situaţia în care se doreşte o garanţie sigură asupra dreptului de proprietate a imobilului.

Costurile necesare întocmirii actelor cadastrale sunt împărţite în două - onorariul perceput de firma care întocmeşte documentaţia şi taxa încasată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (care este 120 lei sau 600 lei, în regim de urgenţă). Preţul variază în funcţie de specificul fiecărei documentaţii în parte. În general, firmele care se ocupă de lucrările cadastrale realizează şi intabularea imobilului, serviciu inclus în preţ. O veste bună pentru cei interesaţi este că în ultimii doi ani, preţurile au scăzut aproape la jumătate, din cauza activităţii reduse de pe piaţa imobiliară.

Actele necesare diferă în funcţie de fiecare situaţie

Actele necesare întocmirii documentaţiei cadastrale variază în funcţie de fiecare caz în parte. În toate situaţiile este nevoie de actele de identitate ale proprietarului (foto copie), de certificatul fiscal de la Administraţia Financiară (Direcţia Taxe şi Impozite) - conform căruia să reiasă că apartamentul este la zi cu plata către stat. De asemenea, dacă datele de achiziţie a apartamentului nu sunt ştampilate de Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni, este necesară o declaraţie notarială, conform căreia apartamentul nu a fost înregistrat în acest Registru, că nu a fost donat, vândut sau ipotecat.

• Acte de proprietate - act de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare primire (în cazul achiziţiei apartamentului de la stat), act donaţie, hotărâre judecătorească definitivă sau certificat de moştenitor (în funcţie de fiecare situaţie în parte).

• Acte de identitate proprietar - carte de identitate sau paşaport, în cazul cetăţenilor străini

• Certificat fiscal de la Direcţia Taxe şi Impozite

• Cerere tip, completată şi semnată de proprietar, furnizată de expertul autorizat în lucrări de cadastru

• Declaraţie privind limitele proprietăţii pentru care se execută măsuratorile, furnizată de expertul autorizat în lucrări de cadastru

• Cerere de înregistrare în Carte Funciară, furnizată tot de expert

Cadastrul trebuie să furnizeze date reale cu privire la proprietarii bunurilor imobile şi înscrierea acestora în registrele cadastrale şi cărţile funciare. De asemenea, trebuie să conţină informaţii despre întinderea, configuraţia şi poziţia imobilului, precum şi a folosinţei lui, raportată la destinaţia iniţială şi categoria de calitate a terenurilor.

Lucrările de cadastru se fac cu scopul de a furniza celor interesaţi date reale şi complete despre imobile. Acestea contribuie la reglementarea situaţiei juridice a proprietăţilor şi înscrierea lor în cartea funciară. Cu ajutorul acestora se creează o bază pentru stabilirea impozitului fiscal, pentru identificarea juridica a resurselor funciare. De asemenea, astfel se furnizează elementele necesare pentru întocmirea studiilor şi proiectelor privind sistematizarea teritoriului şi a localităţilor, precum şi pentru alegerea diferitelor obiective industriale şi social-culturale.