Geo Log Data | Servicii de cadastru/întabulare si documentatii tehnice

Acte necesare in functie de tipul cererii | DOCUMENTATII CADASTRALE

Administrator

Geo Log Data | Topografie si cadastru | Cadastru si intabulare

Servicii de cadastru/intabulare si documentatii tehnice

Acte necesare in functie de tipul cererii 

Documentatii cadastrale

 1. Documentatia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1;

 • cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr.2;

 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5;

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10;

 • plan de incadrare in zona sc.1:2000 – 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;

 • plan de amplasament si delimitare a imobilului sc.1:200 – 1:5000, dupa caz – conform anexei nr.11;

 • releveele sc.1:50 – 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei nr.12;

 • tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu conform anexei nr.13;

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14 si prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr.15;

 • calculul suprafetelor;

 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 • actul de proprietate;

 • certificatul fiscal.

NOTA1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006 si sunt puse la dispozitie de catre autorizat

NOTA2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

2. Documentatia pentru inscrierea dezlipirii unui imobil in cartea funciara

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1;

 • cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire, conform anexei nr.3;

 • declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5;

 • extras de carte funciara pentru informare;

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10;

 • planul de amplasament si delimitare a imobilului sc.1:200 – 1:5000 cu propunerea de dezlipire – conform anexei nr.16, in doua exemplare;

 • planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire – conform anexei nr.11, in doua exemplare;

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15;

 • calculul suprafetelor;

 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

NOTA1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006 si sunt puse la dispozitie de catre autorizat

NOTA2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

3. Documentatia pentru inscrierea alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite comune

 • cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1;

 • cerere de receptie a documentatiei pentru alipire, conform anexei nr.3;

 • extras de carte funciara pentru informare;

 • declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5;

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10;

 • planul de amplasament si delimitare a imobilului sc.1:200 – 1:5000 cu propunerea de alipire – conform anexei nr.16, in doua exemplare;

 • planul de amplasament si delimitare a imobilului sc.1:200 – 1:5000 cu propunerea de alipire – conform anexei nr.16, in doua exemplare;

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din alipire, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15;

 • calculul suprafetelor;

 • descrierile topografice ale punctelor noi;

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

NOTA1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006  si sunt puse la dispozitie de catre autorizat

NOTA2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

4. Documentatia pentru inscrierea unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara

cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1;

 • certificat constatator eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul;

 • dovada achitarii tarifului;

 • cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr.2;

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10;

 • copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o constructie;

 • plan de amplasament si delimitare a imobilului sc.1:200 – 1:5000, dupa caz, intocmit pe baza planului de amplasament initial, pe care s-a transpus/extins noua constructie – conform anexei nr.11, in doua exemplare;

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15;

 • calculul suprafetelor;

 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

 • extrasul de carte funciara pentru informare;

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 • documentele prevazute de art.36 alin.(1) si (2) din Legea nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • certificatul de performanta energetica a cladirilor, eliberat in conditiile Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006 si sunt puse la dispozitie de catre autorizat

NOTA2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

5. Documentatia pentru inscrierea modificarii limitei de proprietate

 • cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1;

 • cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr.2;

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10;

 • copii dupa planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;

 • planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc.1:200 – 1:5000, dupa caz – conform anexei nr.11, in doua exemplare;

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15;

 • calculul suprafetelor;

 • descrierile topografice ale punctelor noi;

 • extrasele de carte funciara pentru informare;

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 • hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa intre parti, dupa caz.

NOTA1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006 si sunt puse la dispozitie de catre autorizat

NOTA2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

6. Documentatia pentru inscrierea modificarii suprafetei imobilului

 • cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1;

 • cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr.2;

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10;

 • copie dupa planul de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei;

 • planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica, sc.1:200 – 1:5000, dupa caz – conform anexei nr.11, in doua exemplare;

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15;

 • calculul suprafetelor;

 • descrierile topografice ale punctelor noi;

 • extrasul de carte funciara pentru informare;

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 • hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa si proces-verbal de vecinatate cu semnaturile vecinilor, conform anexei nr.18.

NOTA1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006 si sunt puse la dispozitie de catre autorizat

NOTA2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

7. Documentatia pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate

 • cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1;

 • cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr.2;

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10;

 • copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent;

 • plan de amplasament si delimitare a imobilului sc.1:200 – 1:5000, dupa caz, intocmit pe baza planului de amplasament initial, conform anexei nr.11, in doua exemplare;

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15;

 • calculul suprafetelor;

 • descrierile topografice ale punctelor noi;

 • extrasul de carte funciara pentru informare;

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 • actul autentic sau hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate, dupa caz.

NOTA1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006 si sunt puse la dispozitie de catre autorizat

NOTA2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

8. Documentatia pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1;

 • cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr.2;

 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5;

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10;

 • plan de incadrare in zona sc.1:2000 – 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;

 • plan de amplasament si delimitare a imobilului sc.1:200 – 1:5000, dupa caz – conform anexei nr.11;

 • releveele sc.1:50 – 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei nr.12;

 • tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu conform anexei nr.13;

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14 si prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr.15;

 • calculul suprafetelor;

 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 • actul de proprietate;

 • certificatul fiscal.

NOTA1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006 si sunt puse la dispozitie de catre autorizat

NOTA2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

8.1 Documentatia necesara modificarii in cartea funciara a categoriei de folosinta pentru un teren intravilan, avind categoria de folosinta agricola, pentru care a fost emisa autorizatie de construire

 • Cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

 • Cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

 • Descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

 • Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, intocmita conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

 • Masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

 • Calculul suprafetelor;

 • Descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

 • Extrasul de carte funciara pentru informare;

 • Dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 • Autorizatia de construire (valabila de la data de 27.07.2013 inclusiv)

sau:

 • Autorizatia de construire (emisa anterior datei de 27.07.2013) si

 • Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

9. Acte necesare pentru intabularea hotararilor judecatoresti

 • Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila si expertiza/ documentatia cadastrala care face parte integranta din hotararea judecatoreasca, dupa caz. In situatia in care au fost exercitate caile de atac, se vor anexa toate hotararile judecatoresti pronuntate in cauza respectiva, dupa caz (fond, apel, recurs);

 • Certificatul fiscal cu valoarea de impozitare;

 • Dovada achitarii impozitului conform prevederilor Codului Fiscal, pentru sentintele date incepand cu anul 2007;

 • Documentatie cadastrala intocmita, cu respectarea dispozitivului hotararii judecatoresti, conform regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006, actualizat.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

10. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative in cartea funciara

 • Cerere tip;

 • Adeverinta de la primaria competenta, din care sa rezulte corelarea intre nr.cad/top, nr.de carte funciara si adresa administrativa;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

11. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate in baza Legii nr.112/1995 si a Legii nr.10/2001

 • Cerere tip;

 • Dispozitia de restituire emisa de primarie sau institutia care a avut imobilul in administrare, contractul de vanzare-cumparare, proces-verbal si planurile aferente imobilului;

 • Decizia de atribuire a terenului in baza Ordinului Prefectului;

 • Documentatie cadastrala intocmita conform art.13, din regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I.nr.634/2006, actualizat, dupa caz;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

12. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobandit prin mostenire

 • Cerere tip;

 • Certificatul de mostenitor;

 • Dreptul de proprietate al decedatului este deja intabulat in cartea funciara;

 • Dovada achitarii tarifului;

 • Incheierea judecatorului delegat ORC in original sau copie legalizata;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

13. Acte necesare pentru intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in baza Decretului-Lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992

 • Cerere tip;

 • Contract in copie legalizata;

 • Ordinul prefectului privind atribuirea cotei aferente de teren in baza Legii18/91;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

14. Acte necesare pentru schimbarea denumirii societatii, fuziune/absorbtie/divizare

 • Cerere tip;

 • Certificatul de inmatriculare – copie legalizata;

 • Proiectul de fuziune/divizare in cuprinsul caruia imobilul va fi individualizat conform prevederilor art.48, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata ulterior;

 • Hotararea A.G.A. incheiata in forma autentica;

 • Incheierea judecatorului delegat ORC in original sau copie legalizata;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

15. Acte necesare pentru inscrierea actelor de dezmembrare/apartamentare/alipire

 • Cerere tip;

 • Documentatia cadastrala receptionata conform prevederilor art.15 si art.16 din O.D.G. nr.634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Act de dezmembrare/apartamentare/alipire in forma autentica;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

16. Acte necesare pentru inscrierea actelor de adjudecare conform procedurii insolventei

 • Cerere tip;

 • Actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/ cadastral si numarul de carte funciara/localitate care constituie act de proprietate si Procesul verbal de adjudecare;

 • Dovada achitarii impozitului pe transferul dreptului de proprietate conform prevederilor art.771 din Codul Fiscal;

 • Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

17. Acte necesare pentru intabularea dreptului de concesiune

 • Cerere tip;

 • Contract de concesiune, care sa cuprinda si identificarea imobilului;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

18. Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca

 • Cerere tip;

 • Contract de ipoteca;

 • Copia extrasului de autentificare cu semnaturile partilor;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

19. Acte necesare pentru intabularea privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari

 • Cerere tip;

 • Extrase de pe listele lunare de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata, in cazul in care creanta reprezinta o restanta de cel putin 3 luni, semnate si stampilate de asociatia de proprietari (presedintele asociatiei de locatari);

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

20. Acte necesare pentru radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare

 • Cerere tip;

 • Declaratia creditorului incheiata in forma autentica notariala din care sa reiasa explicit consimtamantul la radierea ipotecii si interdictiilor aferente, care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.48, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata ulterior, numarul incheierii cu care a fost inscrisa ipoteca si nr. actului in baza caruia a fost efectuata inscrierea;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

21. Acte necesare pentru radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitatie, servitute, superficie)

 • Cerere tip;

 • Actul prin care se justifica radierea – copie legalizata;

 • Acordul partilor in forma autentica, dupa caz;

 • Dovada achitarii tarifului

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

22. Acte necesare pentru radierea privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari

Cerere tip;

Adresa asociatiei, incheiata in forma autentica notariala prin care se confirma plata sumei datorate, care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.48, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata ulterior, numarul incheierii cu care a fost inscrisa ipoteca si nr. actului in baza caruia a fost efectuata inscrierea;

Dovada achitarii tarifului

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

23. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere

Cerere tip;

Contract de inchiriere incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, in forma autentica/sub semnatura privata, cu incheierea de data certa data de avocat, care sa cuprinda si identificarea imobilului;

Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile, in care sa fie specificat clar numarul cadastral sau numarul topografic

Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 24. Acte necesare pentru notarea litigiilor in cartea funciara

 • Cerere tip;

 • Actiunea inregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar, care cuprinde date de identificare ale imobilului, sau certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral, numarul de carte funciara si localitate;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

25. Acte necesare pentru notarea somatiei de plata in cartea funciara

 • Cerere tip;

 • Somatia emisa de executorul judecatoresc in dosarul executional;

 • Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile, in care sa fie specificat clar numarul cadastral sau numarul topografic;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

26. Acte necesare eliberarii extrasului de carte funciara pentru informare

 • Cerere tip;

 • Dovada achitarii tarifului.

 • 27. Acte necesare pentru eliberarea copiilor dupa cartile funciare, conforme cu originalul

 • Cerere in care sa fie specificat clar numarul de carte funciara si numarul cadastral sau numarul topografic;

 • Dovada achitarii tarifului.

28. Acte necesare pentru eliberarea copiilor dupa actele aflate in arhiva de carte funciara

 • Cerere in care sa se specifice clar documentele solicitate;

 • Dovada calitatii de parte interesata, conform prevederilor art.883, alin.(1) si (2) din Codul civil;

 • Dovada achitarii tarifului;

 • Dovada calitatii de persoana interesata.

29. Acte necesare pentru eliberarea unui extras de carte funciara pentru autentificare

 • Cerere tip intocmita de notarul public, semnata de notar si de proprietarul imobilului;

 • Dovada achitarii tarifului.

NOTA: Extrasul de carte funciara pentru autentificare se elibereaza NUMAI notarului public.

30. Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan

 • cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;

 • extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, inchiriere), insotit de acordul proprietarului;

 • documentatia cadastrala;

 • certificatul de urbanism, insotit de planul de situatie si de planul de incadrare in zona; planul de situatie va evidentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;

 • documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;

 • expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

 • copii ale documentelor de plata a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate in conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

 • avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului, in cazul terenurilor prevazute la art.1 alin.(2) lit.d);

 • avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;

 • avizul Directiei consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piata, dupa caz, in cazul terenurilor prevazute la art.1 alin.(2) lit.d);

 • memoriul tehnic al lucrarii, in care se descrie obiectivul de investitii.

31. Informatii privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate in intravilan pentru care a fost emisa autorizatia de construire

Terenurile destinate construirii, situate in intravilanul localitatilor, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. (art.23 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Continutul documentatiilor de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol, precum si schimbarea categoriei de folosinta a imobilelor situate in intravilan se vor stabili printr-un regulament ce urmeaza a fi aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Documentatii tehnice


 32. Documentele necesare pentru obtinerea avizului de conformitate pentru inceperea lucrarilor de specialitate

 • cererea pentru solicitarea avizului, intocmita conform anexei nr.1;

 • documentatia aferenta lucrarii de specialitate, intocmita conform anexei nr.2.

NOTA 1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.108/2010.

NOTA 2: Avizul se solicita de catre beneficiarul lucrarii de specialitate personal sau prin imputernicirea persoanei autorizate sa execute lucrarea.

NOTA 3: Cererea se depune cu cel mult o luna inainte de inceperea lucrarii.

NOTA 4: Avizul este valabil pina la expirarea termenului de executie a lucrarii de specialitate pentru care a fost acordat.

32.1. Documentatia anexata la solicitarea avizului de incepere a lucrarii

Documentatia trebuie sa permita institutiei careia i se solicita avizul (ANCPI sau OCPI) sa identifice limitele teritoriului care face obiectul avizului si sa aprecieze cantitatile si categoriile de lucrari necesare pentru obtinerea rezultatelor asteptate. In acest sens, documentatia include urmatoarele elemente si precizari:

a) planul de incadrare in zona;

b) precizarea limitelor zonei (cursuri de apa, cai de comunicatie, limite administrative etc. sau trapeze in nomenclatura Gauss, sau coordonate geografice extreme);

c) specificarea cit mai completa a datelor ce vor fi incluse in lucrare, a modului in care acestea vor fi stocate, organizate si reprezentate, a preciziei (calitatii) lor, a gradului de detaliere; a formatului in care vor fi predate;

d) scopul lucrarii;

e) utilizatorii (beneficiarii) lucrarii; executantul lucrarii;

f) specificatiile tehnice solicitate de beneficiar (sau prevazute in caietul de sarcini), care au mentiunea: „conform cu originalul”;

g) scara corespunzatoare a produselor cartografice care se doresc a fi realizate;

h) suprafata pe care se executa lucrarea (in ha).

33. Documentele necesare pentru receptia lucrarilor de specialitate

cererea de receptie, intocmita conform modelului din anexa nr.4;

borderou al documentelor;

copie de pe aviz;

documentatia, in format analogic si digital; planurile si hartile digitale se predau in format vector si raster.

NOTA 1: Anexa mentionata mai sus face parte din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.108/2010.

NOTA 2: Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor de lucrari de specialitate sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre ANCPI inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, indiferent sursele de finantare, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie. Autoritatea contractanta efectueaza receptia lucrarilor de specialitate numai dupa avizarea pentru conformitate, verificarea si receptia acestora de catre ANCPI. Autoritatile contractante nu fac plati pentru lucrarile de specialitate intocmite fara respectarea celor mentionate anterior (art.8 alin (17) din Legea nr.7/1996, republicata si actualizata, coroborat cu art.3 alin (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.108/2010).

33.1. Continutul documentatiei anexate la solicitarea receptiei suportului topografic al PUG

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata unitatii administrativ-teritoriale (in ha), suprafata intravilanului existent si propus, calculata din coordonatele punctelor de contur;

2. Copie a avizului de incepere a lucrarii;

3. Plan topografic (in format analogic si digital – dxf) la o scara convenabila (scara 1:5.000-1:1.000 sau, in cazuri speciale, 1:10.000), astfel incit sa cuprinda:

a) limita unitatii administrativ-teritoriale;

b) limita vechiului intravilan;

c) propunerea pentru limita intravilanului nou;

4.) planul de incadrare in zona;

33.2. Continutul documentatiei anexate la solicitarea receptiei suportului topografic al PUZ

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea (in ha);

2. Copie a avizului de incepere a lucrarii;

3. Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila, pe care se va evidentia limita PUZ fata de limita intravilanului existent, in cazul PUZ-urilor executate in extravilan;

4. Plan topografic (in format analogic si digital – dxf), scara 1:2.000-1:500, pe care se vor evidentia limitele PUZ-ului si limitele imobilelor din interiorul PUZ carora le-au fost acordate numere cadastrale;

5. Masuratorile realizate in reteaua de indesire, cu tehnologie clasica sau cu tehnologie GNSS (GPS) in format digital;

6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUZ-ului, in format digital;

7. Calculul analitic al suprafetei delimitate prin PUZ;

8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei;

9. Dovada achitarii tarifelor legale.

 33.3. Continutul documentatiei anexate la solicitarea receptiei suportului topografic al PUD

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea (in ha);

2. Copie a avizului de incepere a lucrarii;

3. Plan de incadrare in zona la scara 1:10.000-1:2.000;

4. Plan topografic (in format analogic si digital – dxf) intocmit la scara 1:1.000-1:500 pe care se vor evidentia limitele PUD-ului si limitele imobilelor din interiorul PUD carora le-au fost acordate numere cadastrale;

5. Masuratorile realizate in reteaua de indesire, cu tehnologie clasica sau cu tehnologie GNSS (GPS), in format digital;

6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUD-ului, in format digital;

7. Calculul analitic al suprafetei delimitate prin PUD;

8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei;

9. Dovada achitarii tarifelor legale.

33.4. Continutul documentatiei anexate la solicitarea receptiei planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, specificarea modului de materializare a limitelor

2. Plan de incadrare in zona;

3. Masuratorile realizate in reteaua de indesire, in format digital;

4. Plan topografic (in format analogic si digital – format .dxf) la scara 1:2.000-1:100, dupa caz, care va cuprinde si reprezentarea reliefului si a limitelor cadastrale ale imobilului

5. Certificat de urbanism, in copie;

6. Extras de carte funciara pentru informare si extrasul de plan cadastral actualizate;

7. Dovada achitarii tarifelor legale.