Geo Log Data | Topografie si cadastru

Cadastru si intabulare | Alipire terenuri 

Geo Log Data | Topografie si cadastru | Alipire terenuri

Alipire terenuri

 Pentru întocmirea documentației de comasare a doua sau mai multe terenuri sunt necesare următoarele acte: 

  • acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract plata în rate, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, dovadă achitării integrale, etc.);

  • certificat de urbanism în original (în cazul în care dezmembrarea se face în 3 sau mai multe loturi) - se obține de la Primăria Locală;

  • extras de carte funciară în original - se obține de la biroul de carte funciară;

  • fotocopie documentație cadastru (în cazul în care terenul nu are cadastru;

  • fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru dezmembrarea unui imobil in doua sau mai multe loturi sunt urmatoarele: 

  • 60 lei / lot - taxă regim normal (7 zile lucrătoare de la data depunerii);

  • 300 lei / lot - taxă regim urgență (3 zile lucrătoare de la data depunerii).