Geo Log Data | Topografie si cadastru

Cadastru si intabulare | Cadastru edilitar

Geo Log Data | Topografie si cadastru | Cadastru edilitar

Cadastru edilitar

 Realizăm documentații topografice pentru următoarele tipuri de rețele edilitare:

  • rețeaua de alimentare cu apă (potabilă si de întreținere a spațiilor verzi);

  • rețeaua de canalizare pentru apele menajere și pluviale (rețeaua stradală exterioară și colectoarele, canale deversoare, etc.);

  • rețeaua de gaze naturale (conducte de transport, stații de predare, rețea de distribuție, conducte de bransament, posturi de reglare, etc.);

  • rețeaua de termoficare (conducte magistrale, rețea de distribuție, robineți, vane, ventile de aerisire sau golire, etc.);

  • rețeaua de cabluri electrice (rețea de distribuție pentru consumatori, camere de tragere, rețea de iluminat, etc.);

  • rețeaua de telecomunicații (trasee linii telefonice, trasee cabluri IT, trasee supraterane, etc.);

  • rețele de dirijare-avertizare trafic (traseele cablurilor subterane sau supraterane pentru semafoare suspendate sau pe stâlpi, automatele pentru dirijarea circulației, etc.);

  • rețelele industriale (de apă industrială, de uleiuri, saramuri, de aer comprimat, de oxigen, de combustibili gazosi sau lichizi, de cabluri cu tensiuni speciale, etc.);

  • alte construcții care deservesc rețelele de mai sus: cămine de vizitare, vane, robineți, apometre, guri de vărsare, stații de pompare/epurare, posturi de transformatoare, galerii tehnice, tunele.

Prin cadastrul edilitar se realizează inventarierea și evidență sistematică a dotărilor edilitare subterane, de suprafață si supraterane atat sub aspect tehnic (cantitativ) cât și sub aspect calitativ (economic).

Dotările edilitare se referă la rețelele tehnice care deservesc locuințele, ansamblurile sociale, instituțiile , agenții economici precum și rețelele tehnice industriale din spațiul urban.