Geo Log Data | Topografie si cadastru

Cadastru si intabulare | Repozitionare

Geo Log Data | Topografie si cadastru | Repozitionare cadastru

Repozitionare

 Repoziționarea este operațiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziționat greșit în planul cadastral care se efectuează prin rotație, translație sau modificarea geometriei imobilului.

Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară.

Aceasta operațiune se poate face atât din oficiu, de către inspectorul Ocpi dar și la cererea persoanelor interesate, documentația fiind întocmită de persoana autorizată.

Pentru acest tip de documentație sunt necesare următoarele acte:

  • acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);

  • declarație notarială prin care se explică de ce trebuie rectificate coordonatele imobilului;

  • fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Prin documentația cadastrală de repoziționare se vor putea rectifica și erori cum ar fi:

  • erori cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv strada, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului;

  • erori ale suprafețelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafața totală a imobilului, precum și suprafața utilă a încăperilor componente ale UI-ului, fără modificarea suprafeței utile totale;

  • alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului și a suprafeței totale.

Rectificarea erorii de înregistrare a unui imobil în planul cadastral digital, prin repozitionare, se poate realiza și în cazul în care pentru acel imobil nu s-a deschis carte funciară.